ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ G8 ΑΠΟ ΤΗ WWF


• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ G8 ΑΠΟ ΤΗ WWF

Η φετινή αξιολόγηση των G8 από το WWF, σε συνεργασία με την Allianz, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Παρά τις όποιες προσπάθειες υπολείπονται ακόμη πολλά βήματα, προκειμένου να τεθεί ο πλανήτης στην τροχιά μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η κλιματική αξιολόγηση των G8 για το 2009 αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών, αλλά και τις αντίστοιχες τάσεις που επικρατούν σε τομείς, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η απόσταση μέχρι την εκπλήρωση των στόχων του Κιότο, η προώθηση και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για το κλίμα.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στις βελτιώσεις που έχουν σημειώσει οι χώρες από το 1990 μέχρι σήμερα.

Στοιχεία που επίσης αξιολογούνται είναι η σημερινή κατάσταση στις εκπομπές, καθώς και οι μελλοντικές κλιματικές πολιτικές.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή αξιολόγηση, η Γερμανία, ακολουθούμενη από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, είναι οι χώρες με τις καλύτερες κλιματικές επιδόσεις, μεταξύ των πλουσιότερων κρατών του κόσμου.

Η Ιταλία και η Ιαπωνία κατατάσσονται κοντά στο μέσο όρο, ενώ Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία βρίσκονται πολύ πίσω.

Μια νότα αισιοδοξίας απορρέει από το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες Ομπάμα για το κλίμα έφεραν τις Η.Π.Α. στην έβδομη θέση της κατάταξης, σε σχέση με την τελευταία των προηγούμενων αξιολογήσεων.

Παρόλα αυτά, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι ο κόσμος στερείται στιβαρών

πολιτικών προσωπικοτήτων μεταξύ των οικονομικά ισχυρών κρατών, οι οποίοι θα ηγηθούν της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Άλλωστε, παρά τη μικρή βελτίωση της Γερμανίας, ο Καναδάς και η Ρωσία φαίνεται ότι είτε δεν έχουν πολιτικό σχέδιο για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, είτε δεν το έχουν θέσει ακόμη σε εφαρμογή.

Βάσει της νέας έκθεσης, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη εκπληρώσει τους στόχους του Κιότο, αλλά οι επιδόσεις τους δε φαίνονται αρκετές σε βάθος χρόνου, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω των 2 βαθμών Κελσίου.

«Η ανάκαμψη του οικονομικού συστήματος μπορεί να είναι εφικτή. Κανένα όμως χρηματικό ποσό δεν πρόκειται να σώσει τον πλανήτη αν η κλιματική αλλαγή ξεπεράσει το όριο πέρα από το οποίο οι συνέπειές της θα είναι καταστροφικές. Για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι επιτακτικό να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2

βαθμούς κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα», σημειώνει ο Τζιμ Ληπ, Διευθυντής του Διεθνούς WWF.

«Τα κράτη των ισχυρότερων κρατών του κόσμου πρέπει άμεσα να δείξουν τον ηγετικό ρόλο που χρειάζεται, προκειμένου να συνδράμουν στην επισφράγιση μιας «καλής» συμφωνίας στην Κοπεγχάγη», προσθέτει ο κ. Ληπ.

Παρόλο που η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στους μεγάλους ‘ρυπαντές’, όπως οι Η.Π.Α. και δεν είναι τόσο βιομηχανικά ανεπτυγμένη, όπως η Γερμανία, οι επιδόσεις της έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου της WWF, στο οποίο επισημαίνεται ότι αν και η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το όριο, που έχει τεθεί για τη χώρα μας από το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι εκπομπές CO2 συνεχώς αυξάνονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως αναφορικά με τις εκπομπές CO2 ανά παραγόμενη kWh ηλεκτρισμού, ενώ η συμμετοχή των


Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας είναι μόλις 6,9%.

«Η Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγάλους ρυπαντές, όμως η κλιματική αλλαγή θα την πλήξει ιδιαίτερα. Είναι καιρός λοιπόν να επιτελέσει το καθήκον της ως ανεπτυγμένη χώρα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για μια ισχυρή συμφωνία στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009», καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C θεωρείται από τους επιστήμονες ως ο υπέρτατος στόχος, που πρέπει απαραιτήτως να επιτευχθεί, αν θέλουμε να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο στόχος αυτός έχει υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξασφαλίζουν στους Ευρωπαίους οι δραστηριότητες της «πράσινης» οικονομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση του WWF, «Πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη», το φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο ανάπτυξης προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, συγκριτικά με τις ρυπογόνες βιομηχανίες.

Οι «πράσινες» θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, καθώς και κατασκευαστικές εργασίες, που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση στα υφιστάμενα κτίρια.

Οι έμμεσες θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε περίπου 5 εκατομμύρια.

Βάσει των νέων στοιχείων, που δίνει στη δημοσιότητα η περιβαλλοντική οργάνωση, 3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζονται άμεσα με τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών και της ενεργειακής απόδοσης.

Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει κατά πολύ τα 2,8 εκατομμύρια θέσεις, που καλύπτονται από ρυπογόνες βιομηχανίες, όπως του λιγνίτη, του τσιμέντου, του σιδήρου και του χάλυβα.

Εκτιμάται επίσης ότι η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα συνεχίσει να διευρύνεται στο μέλλον, σε αντίθεση με την απασχόληση στις ρυπογόνες βιομηχανίες.

«Η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα τους νικητές και αποδεικνύει ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πολιτικές και τεχνολογίες συμβάλλουν θετικά στην οικονομία», αναφέρει ο Τζιν Άντερσον, επικεφαλής Ενεργειακής


Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του WWF.

Οι βάσεις για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας έχουν ήδη τεθεί.

Αν οι πολιτικοί συνεχίσουν να υποστηρίζουν βιομηχανίες, που συνεισφέρουν στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, η Ευρώπη κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ένα υψηλό κόστος στο μέλλον, τόσο για την οικονομία, όσο και για το περιβάλλον», προσθέτει ο κ. Αντερσον.

Η Γερμανία και η Ισπανία αναδεικνύονται πρωταθλήτριες στις πράσινες θέσεις εργασίας στους τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ενώ και στη Δανία βλέπουμε εντυπωσιακά νούμερα, ιδιαίτερα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Στις άλλες χώρες παρατηρούνται παρόμοιες εξελίξεις, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

«Οι πράσινες θέσεις στην Ελλάδα είναι ακόμα λίγες, αλλά τα περιθώρια είναι μεγάλα. Το WWF Ελλάς παρουσίασε από το Νοέμβριο του 2008 μια εμπεριστατωμένη μελέτη, με προτεινόμενες εφαρμογές που μπορεί να ακολουθήσει η Ελλάδα, ώστε με μικρό κόστος να μπει στο δρόμο της πράσινης οικονομίας και να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αταλάντευτη πολιτική βούληση και το «πρασίνισμα» των μέτρων ανάκαμψης από την οικονομική κρίση», καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

• ΟΙ ΦΩΚΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ

Παγίδευση νεαρών μεσογειακών φωκών σε αλιευτικά εργαλεία, ηθελημένη θανάτωση φωκών, αλλά και απώλεια εισοδήματος των παράκτιων αλιέων από τη ζημιά που προκαλούν τα θαλάσσια θηλαστικά στα δίχτυα τους.

Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, που χαρακτηρίζουν τη σχέση της μεσογειακής φώκιας, του πλέον απειλούμενου είδους στην Ευρώπη, και των Ελλήνων παράκτιων αλιέων.

Τη στιγμή που οι Ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν το 90% περίπου του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίλυση αυτών των προβλημάτων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την προστασία τόσο του θαλάσσιου αυτού θηλαστικού, όσο και των συμφερόντων της παράκτιας αλιείας.

Στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, ήρθε να απαντήσει το Σχέδιο Δράσης του 4ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος MOFI “Μεσογειακή φώκια & αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση

αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες” (www.mofi.gr), που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα από τη MΟm, το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει εθνικό και τοπικό χαρακτήρα (περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για τα θαλάσσια θηλαστικά και περιοχές που είναι εξαρτημένες από την αλιεία) και χωρίζεται σε 2 αλληλένδετους άξονες:


 Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία, όπως παύση της αλιευτικής δραστηριότητας το μήνα Μάιο, αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου βάρους αλίευσης του χταποδιού, και εποχιακή παύση της αλίευσής του από τους ερασιτέχνες.


 Οικονομική Ενίσχυση παράκτιων αλιέων για την καταστροφή διχτυών και όχι για την απώλεια αλιεύματος, της οποίας το μέγεθος θα υπολογίζεται με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος διχτυών, τη συχνότητα των επιθέσεων και καταστροφών, που προκαλούν τα θαλάσσια θηλαστικά στα εργαλεία και τη μέση ετήσια αλιευτική προσπάθεια.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κωνσταντίνος Κιλτίδης, εκπρόσωποι του ΥΕΝΑΠ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Νομαρχίας Μαγνησίας, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών Αλιείας, ερευνητικών ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κωνσταντίνος Κιλτίδης δήλωσε χαρακτηριστικά «είμαι ικανοποιημένος, διαπιστώνοντας ότι κάποιοι τολμούν να φέρουν μια εισήγηση με τεκμηριωμένα αποτελέσματα, και ξεκάθαρες προτάσεις

για ένα πρόβλημα που μένει άλυτο για 26 χρόνια».

Τέλος, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει άμεσα την εφαρμογή του Σχεδίου, τουλάχιστον σε πιλοτικό επίπεδο τοπικά.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων, είδαν θετικά την πρωτοβουλία, έθεσαν τους γενικότερους προβληματισμούς τους για την κατάσταση της παράκτιας αλιείας, τονίζοντας ότι κοινός στόχος είναι η προστασία της θάλασσας και χρέος όλων μας η προστασία του είδους και το μέλλον της βιώσιμης αλιείας.

Στο τέλος της συνάντησης ο Διευθυντής της MOm, Δρ. Σπύρος Κοτομάτας, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί άμεσα το


Σχέδιο Δράσης επίσημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα συναρμόδια Υπουργεία, προτρέποντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμαχήσουν για την εφαρμογή του, όχι μόνο σε πιλοτικό, αλλά σε εθνικό επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα MOFI υλοποιείται με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, της Τράπεζας Πειραιώς και της IFAW.


ΠΗΓΕΣ

WWF

http://www.wwf.gr/images/pdfs/low_carbon_jobs.pdf

www.mofi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: