ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ


ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Μείωση του όγκου των σκουπιδιών, που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, πάνω από 85%, σε βάθος 15ετίας, υπόσχεται το «Στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων» τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων. Σύμφωνα με κοινή πρόταση τους η WWF, η Μεσόγειος SΟS, η Greenpeace και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτείνουν ένα σχέδιο, που στηρίζεται στο διαχωρισμό των υλικών και τη μεθοδική ανακύκλωσή τους.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ρεύμα από σκουπίδια θα παράγουν μέχρι το 2011 τα πρώτα εργοστάσια ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, με πρώτη ύλη επεξεργασμένα απορρίμματα. Το όφελος από τη λειτουργία των μονάδων αυτών αναμένεται να είναι διπλό. Θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με μια τεχνολογία, που θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον, αλλά επίσης θα μειωθεί κατά χιλιάδες τόνους ο όγκος των σκουπιδιών, που σήμερα εναποτίθενται ανεξέλεγκτα χωρίς καμία επεξεργασία σε χωματερές.

ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΡΚΟ

Με αφορμή το ερασιτεχνικό video (παρασκήνια από το τσίρκο MASSIMO, Φλώρινα, 2 Μαΐου 2009), που έφτασε στον Αρκτούρο, ως καταγγελία για την κακοποίηση ζώων σε επιχειρήσεις τσίρκο, που περιοδεύουν στη χώρα μας, η παραπάνω περιβαλλοντική οργάνωση επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά της, ζητώντας η Ελλάδα να γίνει χώρα ελεύθερη από τσίρκο με ζώα.

Επιμέλεια : Kλαίρη Μαργέλη

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Μείωση του όγκου των σκουπιδιών, που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, πάνω από 85%, σε βάθος 15ετίας, υπόσχεται το «Στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων» τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις 23 Απριλίου 2009.

Σύμφωνα με κοινή πρόταση τους η WWF, η Μεσόγειος SΟS, η Greenpeace και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτείνουν ένα σχέδιο του οποίου το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 275 εκατομμύρια ευρώ ετησίως- από τα οποία τα 189 εκατομμύρια μπορεί να προέρχονται από δημόσιους πόρους-και συγχρόνως δημιουργούνται περισσότερες από 9.500 νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Το συνολικό σχέδιο στηρίζεται στο διαχωρισμό των υλικών και τη μεθοδική ανακύκλωσή τους.


Συγκεκριμένα, προτείνεται η θέσπιση από την πλευρά της Πολιτείας ενός προγράμματος τοποθέτησης κάδων οικιακής κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα όλων των νοικοκυριών, που θα μείωνε έως και κατά 35% τον όγκο των παραγόμενων σκουπιδιών.

Επιπλέον επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας μικρών και μεγάλων μονάδων κομποστοποίησης, όπου θα οδηγούνται τα οργανικά και πράσινα απορρίμματα, (όπως τα κλαδέματα), των Δήμων και Κοινοτήτων.

Το παραγόμενο κομπόστ από τους οικιακούς κάδους μπορεί να χρησιμοποιείται στις γλάστρες της βεράντας ή τον κήπο του σπιτιού, ενώ αυτό των μονάδων κομποστοποίησης για την ενίσχυση διαβρωμένων δασικών εκτάσεων, τη συντήρηση πάρκων και αλσών στις πόλεις, την ανάπλαση εγκαταλελειμμένων λατομείων και τον εμπλουτισμό των αγροτικών καλλιεργειών.

Ακόμα, προτείνεται το μοντέλο των 4 κάδων- αντί του ενός- για την ενίσχυση της ανακύκλωσης με τη διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων: στον πρώτο κάδο μπορεί να μπαίνει μόνο το χαρτί, που θα οδηγείται χωρίς άλλη διαλογή για ανακύκλωση.

Ο δεύτερος κάδος να δέχεται όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (ξύλο, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα), τα οποία θα διαχωρίζονται στα αντίστοιχα Κέντρα Διαλογής και στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται.

Στον τρίτο κάδο θα καταλήγουν μόνο οργανικά απορρίμματα και βιοδιασπώμενα υλικά, τα οποία θα οδηγούνται σε μεγάλες ή μικρότερες μονάδες κομποστοποίησης.

Και ο τέταρτος κάδος θα χρησιμοποιείται για τα σκουπίδια που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Με αυτό το μέτρο οι οργανώσεις εκτιμούν ότι τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών θα λειτουργούν πολύ καλύτερα, καθώς, λόγω της αποτελεσματικής διαλογής στην πηγή, θα καταλήγουν σε αυτά το 20-25% των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που οδηγούνται σήμερα.

Ακόμα, υπολογίζεται ότι τα ανεκμετάλλευτα υπολείμματα και τα καύσιμα από σκουπίδια (RDF) σταδιακά θα μπορεί να ελαχιστοποιηθούν στο 1-3% και να χρησιμοποιούνται στα τσιμεντάδικα και σε μονάδες παραγωγής ενέργειας- αρκεί βέβαια να μην προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα από την καύση τους.

Στο σχέδιο των οικολογικών οργανώσεων προτείνεται επίσης η επέκταση της διαχείρισης απορριμμάτων και σε άλλα υλικά, όπως τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, τα αχρησιμοποίητα ή ληγμένα φάρμακα, ο ρουχισμός και τα υποδήματα, τα έπιπλα, για τα οποία προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχετικό πρόγραμμα από την Πολιτεία, καθώς και η δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κάθε κέντρο, σύμφωνα με την κοινή πρόταση, θα μπορεί να έχει έκταση 1-2 στρέμματα και να βρίσκεται εντός ή στα όρια του αστικού ιστού και να εξυπηρετεί έως 100.000 κατοίκους στην περιφέρεια και μέχρι 200.000 στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.

Σε αυτά τα κέντρα, που θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα, θα εργάζονται 2-10 υπάλληλοι και οι δημότες θα μεταφέρουν μόνοι τους τα ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων, όπως η πληρωμή δημοτικών τελών, ανάλογα με την ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων και όχι ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών, καθώς και η σύνδεση των τελών τελικής διάθεσης των Ο.Τ.Α. με τις ποσότητες σκουπιδιών που θάβουν σε ΧΥΤΥ και ΧΥΤΑ.

«Οι πόροι για την υλοποίηση της πρότασής μας μπορούν να αντληθούν κατά 70% από το ΕΣΠΑ και κατά 30% από τον ιδιωτικό τομέα. Για τα πρώτα πέντε έτη εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν περίπου 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ - πρόκειται για μία οικονομικά ρεαλιστική πρόταση, η οποία θα αποφέρει τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Βάσει των υπολογισμών μας, αν εφαρμοστούν όλα τα προαναφερόμενα μέτρα, η μείωση του όγκου των σκουπιδιών που θα καταλήγουν σε ΧΥΤΥ μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 93%. Βέβαια για να εφαρμοστεί με επιτυχία το “στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων” θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλες εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών», επισημαίνει ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ρεύμα από σκουπίδια θα παραγάγουν μέχρι το 2011 τα πρώτα εργοστάσια ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, με πρώτη ύλη επεξεργασμένα απορρίμματα.

Το όφελος από τη λειτουργία των μονάδων αυτών θα είναι διπλό. Δεν είναι μόνο ότι θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με μια τεχνολογία που θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον, αλλά επίσης ότι θα μειωθεί κατά χιλιάδες τόνους ο όγκος των σκουπιδιών που σήμερα εναποτίθενται ανεξέλεγκτα, χωρίς καμία επεξεργασία, σε χωματερές.

Αν και η τεχνολογία της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη Δυτική Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ιαπωνία, είναι ακόμη άγνωστη στην Ελλάδα.

Αποτέλεσμα, τα αστικά απόβλητα εναποτίθενται, χωρίς καμιά επεξεργασία, σε χωματερές, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον.

Συχνά η Ελλάδα χρεώνεται με τσουχτερά πρόστιμα από τις Βρυξέλλες, ενώ την ίδια ώρα η περιβαλλοντική νομοθεσία γίνεται όλο και αυστηρότερη.

Η πιο αποδοτική μέθοδος ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων είναι τα σκουπίδια να μεταφέρονται στο χώρο καύσης τους, αφού έχει προηγηθεί μια σχετική επεξεργασία.

Αφού δηλαδή τους έχουν αφαιρεθεί τα μέταλλα, το γυαλί και τα οργανικά απόβλητα.

Στόχος είναι στον χώρο της καύσης να φτάνουν μόνο τα σκουπίδια από πλαστικό και χαρτί, καθώς είναι αυτά που έχουν και τη μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη. Το υλικό που απομένει, έπειτα από την πρώτη διαλογή, ονομάζεται RDF.

Η ενεργειακή αξιοποίηση του RDF θεωρείται αρκετά επωφελής, τόσο για το


περιβάλλον, όσο και για την τσέπη του επενδυτή, ο οποίος έχει δύο πηγές εσόδων.

Η μία αφορά στο ποσό, που βάσει της νομοθεσίας, υποχρεούται να καταβάλει κάθε δήμος σε όποιον παίρνει τα σκουπίδια του (όπως συμβαίνει με τη χωματερή Άνω Λιοσίων).

Και η δεύτερη πηγή προέρχεται από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο, δηλαδή στον ΔΕΣΜΗΕ.

Επειδή μάλιστα θεωρείται ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, έχει προτεραιότητα όσον αφορά στην απορρόφησή της από το εθνικό δίκτυο, έναντι των άλλων συμβατικών μορφών (από λιγνίτη, κ.λπ.), ενώ ο επενδυτής θα αμείβεται με δικαιώματα ρύπων.

ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΡΚΟ

Με αφορμή το ερασιτεχνικό video (παρασκήνια από το τσίρκο MASSIMO, Φλώρινα, 2 Μαΐου 2009) που έφτασε στον Αρκτούρο, ως καταγγελία για την κακοποίηση ζώων σε επιχειρήσεις τσίρκο, που περιοδεύουν στη χώρα μας, η παραπάνω περιβαλλοντική οργάνωση επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά της, ζητώντας η Ελλάδα να γίνει χώρα ελεύθερη από τσίρκο με ζώα.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια να σταματήσουμε αυτό το σκληρό θέαμα για τα ζώα και τα παιδιά που το παρακολουθούν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο «Αρκτούρος» σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Τονίζοντας ότι ακόμη κι αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και τηρούν όλους τους όρους νόμιμης λειτουργίας, κατοχής, εκπαίδευσης και επίδειξης των ζώων, αναπαράγουν όλη νοσηρή πρακτική αιχμαλωσίας ζώων και αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία, σκληρής «εκπαίδευσης» και

πολυήμερης περιφοράς τους σε μικρά κλουβιά, μακριά από το φυσικό τους
χώρο διαβίωσης για τη διασκέδαση και το κέρδος των ανθρώπων.

Έχουμε κι άλλα μέσα διασκέδασης. Ας μας λείψει το τσίρκο με ζώα, υποστηρίζουν οι οπαδοί της κατάργησης των τσίρκο με ζώα.

Δεν πρόκειται για εκπαιδευτικό θέαμα που θα προσφέρει στα παιδιά που το επισκέπτονται γνήσια εμπειρία άγριας ζωής. Είναι πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε τα παιδιά να φωτογραφίζονται κοντά σε άγρια ζώα που δείχνουν ήρεμα, αλλά είναι ταλαιπωρημένα. Οι παρελάσεις των ζώων στους δρόμους των πόλεων για την προσέλκυση κοινού είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια.

Στηρίζουμε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση εισόδου τσίρκο με ζώα στην Ελλάδα που έχει κατατεθεί από το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων (G.A.W.F.) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς ψήφιση,

καταλήγει η ανακοίνωση του «Αρκτούρου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι 20.000 πολίτες έχουν δηλώσει ήδη ενυπόγραφα την αντίθεσή τους στην είσοδο τσίρκο με ζώα στη χώρα μας.

Κλείνοντας το σχετικό δελτίο Τύπου, η περιβαλλοντική οργάνωση καλεί όλους τους δημότες :

 Να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο Δήμο της περιοχής τους πριν ακόμη τους επισκεφθεί τσίρκο –τότε θα είναι αργά.

 Να υπογράψουν στο www.arcturos.wordpress.com –μια και όλες οι υπογραφές θα φτάσουν στο κοινοβούλιο.

 Να μην επισκέπτονται τσίρκο με ζώα.

 Να ενημερώσουν σχετικά παιδιά και ενήλικες που γνωρίζουν.


 Να ενημερώσουν τον «Αρκτούρο» για τη λειτουργία τσίρκο στην περιοχή τους.


Αξίζει να σημειωθεί ότι:

• Το παράνομο κυνήγι ειδών υπό εξαφάνιση είναι από τους κύριους προμηθευτές των τσίρκο. Για να συλληφθεί ένα μικρό εξοντώνεται η μητέρα του ή και ολόκληρη η αγέλη.

• Τα περισσότερα ζώα που συλλαμβάνονται πεθαίνουν, είτε στη μεταφορά, είτε στη διάρκεια της εκπαίδευσης.

• Οι συνήθεις μέθοδοι εκπαίδευσης είναι: πείνα, δίψα και ανελέητο ξύλο.

• Ο παγκόσμιος παράνομος τζίρος από το εμπόριο άγριων ζώων και προϊόντων είναι τρίτος μετά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

• Οι συνθήκες μεταφοράς και διαβίωσης είναι εντελώς αφύσικες για τα άγρια ζώα (κλουβιά-κατοικίες πολύ μικρών διαστάσεων, πλήρης ακινησία για το 90% της ζωής τους,

απότομες κλιματικές αλλαγές, τροφή κακής ποιότητας, που συχνά περιλαμβάνει και τα αδέσποτα ζώα της περιοχής).

• Η έλλειψη κατάλληλης κτηνιατρικής φροντίδας αποδεικνύεται και μόνο από το γεγονός ότι τα τσίρκο δεν περιλαμβάνουν ειδικευμένο κτηνίατρο στο προσωπικό του.

• Τα ζώα που γερνώντας είναι ανίκανα να εργασθούν, πωλούνται για να γίνουν πειραματόζωα ή

εγκαταλείπονται οπουδήποτε ή εκτελούνται.

• Όπου η εκπαίδευση δεν τρομοκρατεί αρκετά το ζώο, ώστε να εκτελέσει τα εντελώς έξω από τη φύση του νούμερα (π.χ. φλεγόμενο στεφάνι για τις τίγρεις, ισορρόπηση στο ένα ή τα δύο πόδια για τους ελέφαντες). τότε η λύση για τους εκπαιδευτές είναι οι ναρκωτικές ουσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: