H βιβλική εκδοχή του Οιδίποδα

Μέχρι τώρα το ανέβασμα της αρχαίας τραγωδίας παρουσιαζόταν, παρά τις πρωτοποριακές διανοίξεις, στα όρια του ορθού λόγου.

Ο σκηνοθέτης Λι Μπρού-ερ απέδωσε τον σοφόκλειο μύθο με τρόπο ρηξικέλευθο, τοποθετώντας σ' αυτόν, το φαινομενικά ξένο σώμα της αφρικανικής χριστιανικής τελετουργίας.

Την ιστορία διηγήθηκε ο έγχρωμος ιερο-κήρυκας της Εκκλησίας της Πεντηκο-στής όπως απευθυνόμενος στο ποίμνιό του. Ανάμνηση της τελετουργίας του θρησκευτικά δρώμενου φερμένη από τις αρχαιότατες τελετές της μαύρης ηπεί-ρου, όπου ο μάγος ιερέας καταλαμβανό-ταν από θείο οίστρο συμπαρασύροντας και την ομήγυρη σε συμμετοχή.

«The Cospel at Colonus» εξιστορεί την τιμωρία και την εξιλέωση του Οιδίποδα μέσω του θεϊκού λόγου, «gospel», παρμένου από τις αναγνώσεις της Βί-βλου.

Επρόκειτο για χριστιανικό τελε-τουργικό στα όρια της έξαψης, γαληνε-μένης κάτω από το βλέμμα του επουρά-νιου πατέρα.
Παγανιστική και ελεύθερη αποφόρτιση από το ατομικό πάθος, γί-νεται συλλογικό, χάρη στην άμεση συμ-μετοχή ηθοποιών-τραγουδιστών.
Γιορτή χορού, χρωμάτων, φωνών, υφασμάτων, επικεντρώνεται στο άδηλο πεπρωμένο των θνητών, μέσω οργιαστικού πανδαι-μόνιου, και ανέρχεται ως «θυμίαμα» - ναρκωτικό και τροφοδοτεί την παράστα-ση. Λατρεία που απέχει έτη φωτός από τους ναούς της Δύσης.

Ο λευκός Λι Μπρούερ εκτόξευσε τον τραγικό ήρωα και τη ψυχοσωτήρια απε-λευθέρωσή του, μέσα από τη μαγική έκ-φραση της μαύρης φυλής.
Εκεί όπου μαγνήτες μαγγανείας εκλιπαρούν πέρα από κάθε λογική, τον οίκτο και το έλεος άνωθεν.

Η παράσταση κορυφώθηκε από τους τυφλούς μουσικούς «Blind Boys of Alabama» με κορυφαίο τον επί-σης αόμματο τραγουδιστή, στο ρόλο του Οιδίποδα, με τη σπαρακτική φωνή και το θρηνιτικό σώμα, πόσο θύμιζε Ray Charles.

H έλλειψη όρασης του ηθο-ποιού και του Θηβαίου βασιλιά, αυτή η ταύτιση, έμοιαζε συμβολικά με «κύβο που ρίφθηκε» σταθεροποιώντας το αμε-τάκλητο, αλλά και την οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητα του πάσχοντος ατόμου.

«Οιδίπους επί Κολωνώ» ο τυφλός άρ-χοντας υποβασταζόμενος και ρακένδυ-τος λυτρώνεται από το κρίμα και εξαφα-νίζεται σε χώρο μυστικό. Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν την εμπνευσμένη πα-ράσταση, που δεν απείλησε την θρυλική προσωπικότητα, απλώς την μετακίνηση ευλαβικά σε εξωλογική σαγήνη.

ΒΙΒΛΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ποίηση

-Βικτωρία Θεοδώρου: «Ποιήματα». Εκ-δόσεις Γαβριηλίδη.

Ελληνική Πεζογραφία

-Χάρης Χριστοφίδης: «Ρει βεν Σίτυ. Η τελευταία Βαβέλ». Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

-Γρηγόρης Διπλάρης: «Ο πιλότος». Εκ-δόσεις Καστανιώτης.

-Ηρώ Διαμαντούρου: «Το Ωδείο». Εκ-δόσεις Αλεξάνδρεια.

Ξένη Πεζογραφία

-Albert Sanchez Pinol: «Η Πανδώρα στο Κογκό». Μετάφραση Στράτος Ιωαννίδης. Εκδόσεις Bell.

-Γουίλιαμ Τρέβορ: «Οι εργένηδες των λόφων». Μετάφραση Αργυρώ Μαντό-γλου. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

-Φιλίπ Ντουμένκ: «Ποιος σκότωσε την Εμμα Μποβαρί». Μετάφραση Γιώργος Ξενάριος. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Αστυνομικό

-Φράνκ Τάλις: «Θανάσιμη ζαβολιά». Με-τάφραση Ευηνέλια Αλεξοπούλου. Εκδό-σεις Κέδρος.

-Θάνος Κονδύλης: «Θάνατος στην αρ-χαία Ολυμπία». Εκδόσεις Ψυχογιός.

-Γιώργος Παυλίδης: «Η δέκατη φωτο-γραφία». Εκδόσεις Ψυχογιός.

Πολιτική

-Αlain Renaut: «Τι είναι ένας ελεύθερος λαός; Φιλελευθερισμός ή ρεπουμπλικα-νισμός;». Μετάφραση Γιάννης Παπαδη-μητρίου. Εκδόσεις Πόλις.

Φιλοσοφία

-Robert Temple: «Η ιδιοφυής Κίνα. 3.000 χρόνια επιστημών, ανακαλύψεων και εφευρέσεων». Μετάφραση Ιωάννης Νάκος. Εκδόσεις Κασταλία.

- Robert Zimmer: «Η πύλη των φι-λοσόφων». Μετάφραση Στέλλα Μπεκιά-ρη. Εκδόσεις Κονιδάρης.

Παιδικό

-Φραντσέσκα Σάιμον: «Ο ανυπόφορος Χριστόφορος και … οι ψείρες». Μετά-φραση Αναστασία Δεληγιάννη. Εκδόσεις Μίνωας.

-Λένα Μερίκα: « Ερωτας με χαμηλά λι-παρά». Εκδόσεις Κέδρος.

-Αντώνης Δελώνης: «Ο άσος των γηπέ-δων». Εκδόσεις Ψυχογιός.

-Ερικα Αθανασίου: «Στοιχειωμένα θεμέ-λια». Εκδόσεις Κέδρος.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

-«Μπανάνες». ΗΠΑ. Επανέκδοση. Σκη-νοθεσία – σενάριο Γούντι Αλεν.

-«Γυμνοί στον ήλιο». Γαλλία. Επανέκδο-ση. Σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμάν.

-«Εγώ». Ισπανία. Σκηνοθεσία Ράφα Κορτέζ.

-«Ωρα μηδέν». Γαλλία. Σκηνοθεσία ΠΛασκάλ Τομά.

-«Η αποστολή». Γαλλία. Σκηνοθεσία Ζαν-Πολ Σαλομέ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Συνεργασία Τεχνών

Είναι γνωστή η μεγάλη σχέση και η πα-ρέμβαση της φωτογραφίας στις εικαστι-κές τέχνες.
Η ομαδική έκθεση με τίτλο «Connected» συνδυάζει τη ζωγραφική με τη φωτογραφία, video art και την blog art και προσφέρει ένα ποιοτικό εικαστικό αποτέλεσμα με θέματα όπως αγάπη, μίσος, πάθος, επικοινωνία.

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Spilioti Projects.

ΜΟΥΣΙΚΗ

● Η Αθηνά Ανδρεάδη είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της παγκόσμιας σκηνής, που συνδυάζει με έναν ενδια-φέροντα τρόπο τις ελληνικές μουσικές αναφορές της με τον ξένο στίχο.

Στις 2 Αυγούστου θα δώσει συναυλία στο λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική.

● Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς ιδιαίτερα αγα-πητός στη χώρα μας, είτε από τις κινη-ματογραφικές του επιτυχίες, είτε από τη συνεργασία με γνωστούς Έλληνες καλ-λιτέχνες.

Θα εμφανισθεί στην Κρήτη μαζί με την Ορχήστρα για Γάμους και Κηδεί-ες, στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης στις 3 Αυγούστου στο Ηράκλειο, ενώ στις 4 Αυγούστου στα Χανιά στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Στις 6 του μη-νός θα δώσουν συναυλία με τις τσιγγά-νικες και βουλγάρικες μελωδίες στο Θέ-ατρο Μεσαιωνικής Τάφρου στη Ρόδο.

● Στο Terra Vibe Park στην Μαλακάσα την 1η Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Αμε-ρικανός ροκ σταρ Λένι Κράβιτς, με την εκρηκτική παρουσία του πάνω στη σκη-νή, ενώ την επόμενη μέρα στον ίδιο χώ-ρο οι «γερόλυκοι» της χέβι μέταλ Iron Maiden, θα επικεντρωθούν στις επιτυχί-ες της δεκαετίας του ΄80.

● Στις 2 Αυγούστου η Ζωή Παπαδοπού-λου θα δώσει συναυλία με σμυρναίικα, ρεμπέτικα και παραδοσιακά, στα Ψαρά, στο νεοσυσταθέν φεστιβάλ που περι-λαμβάνει προβολές ταινιών και εκθέσεις φωτογραφίες.

ΘΕΑΤΡΟ

«Δωδέκατη Νύχτα» την εποχή του Μεσοπολέμου

Τη «Δωδέκατη Νύχτα» του Σαίξπηρ πα-ρουσιάζει σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, σε περιοδεία ανά την Ελλάδα.

Η δράση το-ποθετείται στην εποχή του μεσοπολέ-μου και της ποτοαπαγόρευσης, προστέ-θηκαν κάποια τραγούδια, με αποτέλε-σμα η μουσική και ο χορός να προσδί-δουν πολλά στην ατμόσφαιρα του έρ-γου.

Είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη κωμωδία, υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία, είναι οι ήρωες που παρουσιάζο-νται αδίστακτοι όταν έρχονται αντιμέτω-ποι με την ικανοποίηση των παθών τους.

Ωστόσο η διασκευή έγινε στη δο-μή του έργου και όχι στο λόγο, με την αλλαγή σειράς σε κάποιες σκηνές.

Η με-τάφραση είναι της Παναγιώτας Πανταζή, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Παναγιώτας Κοκκορού, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, η χορογραφία της Έλενας Γεροδήμου.

Παίζουν: Πάνος Σκουρολιακός, Γωγώ Μπρέμπου, Φώ-της Σπύρος, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώ-στας Κάππας, Νίκος Ορφανός κ.ά.

«Λοκαντιέρα» από το Αγρίνιο

Την κλασική κωμωδία του Κάρλο Γκολ-ντόνι «Λοκαντιέρα», παρουσιάζει σε σκηνοθεσία του Βασίλη Νικολαϊδη, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο γράφτηκε το 1752 και είναι ιδιαίτερα αγαπητό, διότι οι ήρωες δεν ωραιοποιούνται, αλλά πα-ρουσιάζονται με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Η έντονη δράση και η ανατροπή, οι κωμικές καταστάσεις, οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και κυρίως το μάταιο ερωτικό παιχνίδι είναι τα χα-ρακτηριστικά του έργου.

Ο σκηνοθέτης Νίκος Νικολαϊδης δημιούργησε έναν θί-ασο που αποτελείται από νέους ηθοποι-ούς, προερχόμενους από το θέατρο, χωρίς να υποκύψει συνειδητά στην επι-λογή τηλεοπτικών προσώπων.

Η μουσι-κή είναι μια διασκευή των «Τεσσάρων Εποχών» του Βιβάλντι, από τον συνθέτη Νικολά Σεντεβίλ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Παρασύρη, Γιάννης Κοτσαρίνης, Πάνος Σταθακόπουλος, Λευτέρης Ζα-μπετάκης, Λένα Ντζούρβα, Λένα Υφα-ντή, Τάσος Κορόζης, Βαγγέλης Ψωμάς.

ΕIKΑΣΤΙΚΑ

● Ο Παύλος Σάμιος παρουσιάζει την έκ-θεση με τίτλο «Κάθε στιγμή …μια ματιά» στην αίθουσα Fine Arts- Καπόπουλος.
Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι η ανάδειξη εσωτερικών και μεταφυσικών στοιχείων μέσα από απλές εικόνες της καθημερινότητας.

● Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Πά-τμου παρουσιάζει την έκθεση του ζω-γράφου και συντηρητή Μάνθου Μπό-τσαρη με τίτλο «Τοπία από την νήσον την καλούμενην Πάτμον».

Παρουσιάζο-νται 40 έργα του καλλιτέχνη με θέμα το-πία του νησιού, μέσα από μια ονειρική και μυστηριώδη διάθεση. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου.

● Τα έργα 23 εικαστικών καλλιτεχνών παρουσιάζει η γκαλερί Περί Τεχνών στο Λουτρό της Μυτιλήνη. Η έκθεση θα δι-αρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

● Η αίθουσα τέχνης Citronne παρουσιά-ζει έργα του Μιχάλη Μανουσάκη, στον Πόρο. Ο γνωστός καλλιτέχνης καταφέρ-νει μέσα από προσωπικά βιώματα να αναδεικνύει ζητήματα πανανθρώπινα και διαχρονικά.

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μιλάνο

Ο Μπέικον και το σύνολο της δου-λειάς τουΗ αναδρομική έκθεση του Φράνσις Μπέ-ικον στο Βασιλικό Παλάτι του Μιλάνου καλύπτει όλο το χρονικό φάσμα των έρ-γων του Αγγλου εικαστικού.

Η ακραία ζωγραφική του, που τεντώνει το αν-θρώπινο σώμα στα όρια του πόνου, κα-θώς και η παραμορφωτική μορφή του καθενός, ορίζουν το στίγμα του γνωστού ζωγράφου.

Τα έργα του Μπέικον που φιλοξενούνται στην Ιταλία, προέρχονται από διάφορα μουσεία και από ιδιωτικές συλλογές. Η έκθεση θα παραμείνει ανοι-χτή έως τις 24 Αυγούστου.

9 σχόλια:

neni είπε...

Ταξίδεψέ μας έτσι όμορφα με την μουσική σου όπως κάνεις πάντα!

Πέρασα να πω μια καλησπέρα!

neni είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
MARIOS είπε...

Καλημέρα neni
Σευχαριστούμε.Οτι καλύτερο για εμάς,να μας λέτε ότι σας αρέσει η μουσική μας.
Προσπαθούμε πάντα για οτι καλύτερο.
Χωρίς πολλά λόγια αλλά πράξεις.
Δηλαδή ΜΟΥΣΙΚΗ.

αχτίδα είπε...

Τι κάνεις φίλε Μάριε, ευχαριστώ για τη μουσική που έβαλες στη κόρη μου.Διαβάζω κάθε φορά αυτά που γράφετε θυμηθείτε και τη Θεσσαλονίκη.Τι θα γίνει δεν θα έρθεις απο εδώ στη πατρώα ( η μήπως στη ..μητρώα ) γη;

MARIOS είπε...

Καλημέρα Αχτίδα.
Θα έρθω Θεσσαλονίκη.Ψάχνω τα χαρτιά και ότι πρέπει να έχουμε μαζί μας.
Θέλω πολύ να έρθω.

eirini είπε...

Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Ωραία μουσική!

MARIOS είπε...

Καλημέρα eirini
Καλή μουσική εβδομάδα να έχουμε.

αχτίδα είπε...

Φίλε μου τι όμορφη μουσικούλα έχω αυτή τη στιγμή ,μπήκα για να σου πω ακόμα μια φορά ευχαριστώ και καλώς να έρθεις!

MARIOS είπε...

Καλησπέρα αχτίδα
Προσπαθούμε για οτι καλύτερο στο radiopoint.gr