ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

FISH (MARILLION): ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2008 @ AN CLUB

ESPERS + VETIVER: ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2008 @ AN CLUB

GOD IS AN ASTRONAUT: ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2008 @ AN CLUB

PIANO MAGIC: ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2008 @ AN CLUB

DΑLEK + DESTRUCTO SWARMBOTS: ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2008 @ AN CLUB

DIE KRUPPS: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2008 @ AN CLUB

EFTERKLANG + PETER BRODERICK: ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2008 @ AN CLUB

Δεν υπάρχουν σχόλια: