«Αναζητώντας τον Οιδίποδα» πέρα από λόγια

Μεγάλο επίτευγμα, που στέφθηκε με ε-πιτυχία, ήταν ο μύθος του Θηβαίου βα-σιλιά από το «Θέατρο της σιωπής» της Ασπασίας Κράλλη.

Με σπουδές δίπλα στο Μαρσέλ Μαρσώ, η καλλιτέχνης ανέ-βασε το μύθο του Οιδίποδα, με την εκ-φραστική της μίμου. Ερμηνεύοντας η ίδια τον Τειρεσία, σκηνοθετώντας, πα-ράλληλα, αλλά και φτιάχνοντας σκηνικά και κουστούμια.

Σε κεκλιμένο επίπεδο η σκηνή, αργότε-ρα οικειοποιήθηκαν την ιδέα άλλοι, κι-νήθηκε ο θίασος των έξι ηθοποιών και όχι για λόγους εντυπωσιασμού. Η ολι-σθηρή επιφάνεια, σύμβολο μεγάλης εμ-βέλειας, από την ανελέητη τιμωρία του Σίσυφου, αλλά και εισχωρώντας στη δύσβατη άνοδο και την αγωνιώδη κάθο-δο της αυτογνωσίας.


Από λεπτό σε λε-πτό, ενεδρεύει το λάθος βήμα και η ξαφ-νική αλλαγή τροχιάς. Η κατακόκκινη κλωστή, αρχής γενομένης από τον μα-τωμένο ομφάλιο λώρο, τυλίγει και ενώνει όλα τα μέλη του δράματος σε αδιάσπα-στο σύνολο. Αυτούσια η πορφυρή μοί-ρα περιζώνει τον οίκο των Λαβδακιδών.

Οι ευρηματικές λύσεις της Κράλλη, ο λοιμός των Θηβών συμβολοποιημένος σε ρούχα-ράκη, που πετώνται από χέρια αόρατα στη σκηνή, καθώς και οι ενδυ-ματολογικές επιλογές με τα καθαρά αρ-χετυπικά χρώματα, το καθένα να συ-ντάσσει ατόφια συναισθήματα ισχυρής αντοχής.

Πρωτεύοντα ρόλο στο θέαμα κρατά το σώμα θρηνητικό, αβίαστο, δυναμικό με σιγανή ενέργεια σταθερής φωτιάς, κα-ταργεί το λόγο, ως μη επαρκής, ως πα-ράγοντα που συχνά παραβιάσει σκέψεις και αισθήματα.

Το κορμί του μίμου με αυτοπειθαρχία ασκητή, οφείλει ίσως να περάσει αυτό το παιδευτικό στάδιο, πυ-κνώνει σε ουσία το θεατρικό δρώμενο.

Το δράμα του Οιδίποδα, χωρίς λόγια, με λεπτοφυείς, εναρμονισμένες κινήσεις με μαθηματική ακρίβεια, η μιμητική τέχνη αρχαιότατη, αν και στην Ελλάδα πια παραγκωνισμένη, οδηγεί το θεατή από βουβή περιοχή, σε βουβότερη προς το άλεκτο της ανθρώπινης μοίρας. Περι-χαρακωμένη και αυτοδύναμη, σχεδόν με οίστρο ιεροφάντη, η μιμητική είναι τέχνη αριστοκρατική.

Γιατί μας συγκίνησε το έργο της Ασπα-σίας Κράλλη; Η συστέγαση λογικής ροής και μεταφυσικής αύρας και με τη σύ-μπραξη της πολύ καλής μουσικής, δια-λεύκαναν ξανά την πορεία της προσω-πικής περιπέτειας, χαραγμένης από α-νεξιχνίαστους νόμους. Πρόκειται για ευ-δαιμονία χαρισμένη από παράσταση χαρισματική.

ΒΙΒΛΙΟ

Νέες Εκδόσεις

Ποίηση
▪ Αρθούρος Ρεμπώ: «Εκλάμψεις». Με-τάφραση Στρατής Πασχάλης. Εκδόσεις Γαβριηλίδη.

Ελληνική Πεζογραφία

▪ Γεωργίου Χορτάτση: «Πανώρια». Κρι-τική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια, λεξι-λόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Εκδόσεις Ζή-τρος.
▪ Βασίλης Καραποστόλης: «Το χάρι-σμα». Εκδόσεις Πατάκη.
▪ Γιώργος Δουατζής: «Μη φεύγετε κύριε Ευτύχη». Εκδόσεις Λιβάνη

Ξένη Πεζογραφία
▪ Μαρκερίτ Γιουρσενάλ: «Τα όνειρα και οι μοίρες». Μετάφραση Νίκος Δομαζά-κης. Εκδόσεις Χατζηνικολή.
▪ Ορχάν Κεμάλ: «Η παντρειά». Μετά-φραση Στέλλα Χρηστίδου. Εκδόσεις Κα-στανιώτη.
▪ Πατρίκ Μοντιάνο: «Το καφέ της χαμέ-νης νιότης». Μετάφραση Αχιλλέας Κυρι-ακίδης. Εκδόσεις Πόλης.
▪ Ιρέν Νεμιρόβσκι: «Ο κύριος της ψυ-χής». Μετάφραση Έφη Κορομηλά. Εκ-δόσεις Πατάκη.
▪ Κωμικές ιστορίες. Ανθολογία της σύγ-χρονης κωμικής λογοτεχνίες. Εκδόσεις Εξάντας

Βιογραφία
▪ Λήδα Καζαντζάκη: «Γιαννούλης Χαλε-πάς». Εκδόσεις Ηλέκτρα.

Αυτοβιογραφία
▪ Κάρολος Δαρβίνος: «Αυτοβιογραφία». Μετάφραση Κατερίνα Χαλμούκου. Εκ-δόσεις Γκοβόστη.

Πολιτική
▪ Ted Honderich: «Μετά τον τρόμο. Με-τάφραση Μιχάλης Κόκκορης. Εκδόσεις Ιωλκός.
▪ Σιρίν Εμπαντί: «Το ξύπνημα του Ιράν». Μετάφραση Βάνια Λαμπρινίδου. Εκδό-σεις Εμπειρία.

Παιδικό
▪ Λένα Μερίκα: «Μια ωραία σκουπιδο-παρέα». Εκδόσεις Μίνωας.
▪ Ελένη Σβορώνου: «Ο τσιτσικο-Περικλής». Εκδόσεις Μεταίχμιο.
▪ Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη. «Δέκα μικρές θα-λασσινές σταγόνες». Εκδόσεις Μίνωας.

ΘΕΑΤΡΟ

«Οιδίπους Τύρρανος» + «Οιδί-πους επί Κολωνώ»Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις δύο τραγωδίες του Σοφοκλή σε μια παρά-σταση, σε σκηνοθεσία της Ρούλας Πα-τεράκη, στις 8 και 9 Αυγούστου στο Αρ-χαίο Θέατρο της Επιδαύρου.


Ο Οιδίπο-δας ένας από τους πιο τραγικούς ήρωες της παγκόσμιας δραματουργίας, επιλέ-γει την αυτοτιμωρία όταν θα έρθει αντι-μέτωπος με την αλήθεια. Έπειτα ξεκινά ένα οδοιπορικό προς το θάνατο, που μας αποκαλύπτει το μεγαλείο της αν-θρώπινης ψυχής.

Η σκηνοθέτης παρα-μένει πιστή στο κείμενο, έχει κόψει μερι-κές σκηνές που επαναλαμβάνουν στην προσπάθεια της οικονομίας του χρόνου. Η διάρκεια της παράστασης υπολογίζε-ται γύρω στις τρεισήμισι ώρες.

Η μετάφραση είναι του Γιάννη Λιγνάδη και της Ρούλας Πατεράκη, τα σκηνικά είναι της Εύας Μανιδάκη, τα κοστούμια του Άγγελου Μέντη, η μουσική του Γιάν-νη Καμαρωτού.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μιχαήλ Μαρμαρινός, Καρυοφυλλιά Κα-ραμπέτη, Μάνια Παπαδημητρίου, Δημή-τρης Πιατάς, Μάνος Βακούσης, Λουκία Μιχαλοπούλου, Νίκος Χατζόπουλος κ.ά.

«Πέρσες» από το Θεσσαλικό ΘέατροΤους «Πέρσες» του Αισχύλου παρου-σιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο σε σκηνο-θεσία του Σταύρου Τσακίρη. Οι «Πέρ-σες» είναι το αρχαιότερο σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και είναι το πλέον αντιπολεμικό έργο.

Ο μεγάλος ποιητής δεν χρησιμοποιεί τους ελληνικούς μύθους, την κύρια πηγή έ-μπνευσης των τραγικών, αλλά αντλεί την θεματολογία του από τα ιστορικά γεγονότα.

Η οδύνη των Περσών όταν μαθαίνουν για την συντριπτική ήττα τους στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας, καθήλω-σε τους αρχαίους Αθηναίους, αλλά και κάθε σύγχρονο θεατή, που διαπιστώνει τις καταστρεπτικές συνέπειες της αλαζο-νείας. Το έργο παρουσιάζεται σε περιο-δεία σε όλη την Ελλάδα.

Η μετάφραση είναι του Κώστα Λάντα-βου, οι χορογραφίες είναι της Αποστολί-ας Παπαδαμάκη, η μουσική του Νίκου Κυπουργού.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Εύα Κοταμανίδου, Σοφοκλής Πέππας, Ελι-σάβετ Μουτάφη, Τατιάνα Παπαμόσχου, Μάνος Ζαχαράκος κ.ά.

ΜΟΥΣΙΚΗ

▪ Η ρεμπέτισσα Μαριώ θα εμφανισθεί στις 13 Αυγούστου στο Θέατρο Αττικού Άλσους. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

▪ Ο δημοφιλής Μιχάλης Χατζηγιάννης πραγματοποιεί μια μεγάλη περιοδεία σε όλη τη χώρα. Στις 8/8 στο Γήπεδο Ναυ-πακτιακού, στις 9/8στην Κέρκυρα στο Παλαιό Φρούριο, στις 11/8 στο Ηράκλειο στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 12/8 στο Ρέ-θυμνο και την επόμενη στα Χανιά.

▪ Ο Σωκράτης Μάλαμας με τις μπαλά-ντες του με ροκ και παραδοσιακά τρα-γούδια θα εμφανισθεί στις 9/8 στη Λίμνη Πλαστήρα και στις 10/8 στην Αρχαία Ολυμπία.

▪ Οι αξιόλογες κυρίες του ελληνικού τρα-γουδιού Δήμητρα Γαλάνη και Ελευθερία Αρβανιτάκη συνεχίζουν την επιτυχημένη τους χειμερινή συνεργασία και εμφανί-ζονται στις 9/8 στη Σίβηρη Χαλκιδικής και στις 12/8 στη Σαντορίνη.

▪ Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με την ασυ-ναγώνιστη σκηνική παρουσία εμφανίζε-ται στις 8/8 στην Ολυμπία, στις 9/8 στην Λευκάδα, στις 11/8 στην Κέρκυρα και στις 13/8 στο Ξυλόκαστρο.

▪ Ο Διονύσης Σαββόπουλος ερμηνεύει τα νέα τραγούδια που έγραψε ο Θανά-σης Παπακωνσταντίνου στη Λίμνη Πλα-στήρα στις 8/8 και στην Ολυμπία στις 12/8.

▪ Η καταπληκτική παρέα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, του Σάκη Μπουλά, του Γιάννη Ζουγανέλη και του Χρήστου Θηβαίου θα εμφανισθεί στις 9/8 στη Χαλκιδική.

▪ Ο Κώστας Μακεδόνας με τη χαρακτη-ριστική του φωνή θα δώσει συναυλία στις 12/8 στις Οινούσες.

▪ Ο Γιάννης Κότσιρας και η Ελένη Τσα-λιγοπούλου φίλοι από παλιά θα εμανι-σθούν στις 8/8 στην Κάρυστο και στις 11/8 στη Σπάρτη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

▪ Επαναστάτης Χωρίς Αιτία. ΗΠΑ. Επανέκδοση. Σκηνοθεσία: Νίκολας Ρέι.

▪ Angel: Μια ζωή σαν όνειρο. Γαλλία/ Βρετανία. Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φραν-σουά Οζόν.

▪ Film Noir. ΗΠΑ. Σκηνοθεσία: Ντ. Τζουντ Τζόουνς, Ρίστο Τοπαλόσκι.

▪ ΚΜ31. Μεξικό. Σκηνοθεσία: Ριγκο-μπέρτο Κασατανιέδα.▪ Ακλόνητο Άλλοθι. Γαλλία. Σκηνοθε-σία: Πασκάλ Μπόνιτζερ.

▪ Μπροστά στα Μάτια της. ΗΠΑ. Σκη-νοθεσία: Βαντίμ Πέρελμαν

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ζωή μας γραμμένη στους τοί-χους. Μια φωτογραφική κατα-γραφή από τον Γιώργο Πεπόνη

Όλοι έχουμε προσέξει τα μηνύματα των δρόμων τα σύντομα, τα περιεκτικά, που με τους τρόπους της νεότητας καταγ-γέλλουν και σχολιάζουν την πραγματικό-τητα της ζωής μας.

Είναι γραμμένα σε τοίχους με μπογιά ή μαρκαδόρο, πολλά από αυτά αντέχουν στο να χαρακτηρι-στούν στίχοι, λόγω της πυκνότητάς τους.

Αυτές οι ενδιαφέρουσες ανησυχί-ες, εκφράζουν την ευαίσθητη μερίδα του κόσμου, φωτογραφήθηκαν με κόπο και μεράκι από το δημοσιογράφο Γιώργο Πεπόνη και περιλαμβάνουν τις περιοχές της Αθήνας και τους Πειραιά. Κυκλοφο-ρούν από τις εκδόσεις «Το Ποντίκι».

Στιγμιαίες επικοινωνίες μεταξύ αγνώ-στων, κοιτάς το λακωνικό κείμενο, θλί-βεσαι, γελάς, λες υπάρχουν ακόμα ψυ-χωμένα νιάτα και απορείς που κρύβεται αυτή η οξύτατη όραση. Το λεύκωμα με τίτλο «οι τοίχοι ανήκουν στο πλήθος» αποκτά μεγάλη σπουδαιότητα σήμερα, καθώς η ανατρεπτική ελευθερία του κα-ταργεί το κύρος της κυριαρχίας της ηλε-κτρονικής επαφής.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέχνη και Τρέλα στη Νάξο Στο γνωστό και υποβλητικό μνημείο στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο, πραγ-ματοποιείται το Φεστιβάλ Νάξου με θέμα «Τέχνη και Τρέλα», έως τις 4 Σεπτεμ-βρίου.

Μέσα από τις πολλές εκδηλώ-σεις που περιλαμβάνουν θέατρο, χορό αλλά και κινηματογραφικές προβολές ξεχωρίζουμε την εικαστική έκθεση με τίτλο Psychotopia.

Η ομαδική έκθεση παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών από δη-μιουργούς με ψυχικά προβλήματα. Δί-πλα στα έργα του Γιαννούλη Χαλεπά, βλέπουμε έργα του σύγχρονου Γερμα-νού καλλιτέχνη Claus Pfeiffer, που ζει και εργάζεται στη Νάξο, αλλά και έργα ζωγράφων από τη Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας του Ψυχιατρικού Νοσοκο-μείου Θεσσαλονίκης καθώς και Γάλλων καλλιτεχνών από το Centre Hospitalier Sud Francilien του Παρισιού.

Ιστορικά Κοστούμια και Σπάνιο Υλικό

Το Μουσείο Επιδαυρίων παρουσιάζει την έκθεση που είναι αφιερωμένη στους ήρωες και στους Θεούς του Αρχαίου Δράματος.

Στην έκθεση παρουσιάζονται κοστούμια, μάσκες, αντικείμενα, φωτο-γραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, προβάλλοντας τις μεγάλες στιγμές των Επιδαυρίων μέσα από τη δουλειά των εικαστικών καλλιτεχνών που συνεργά-στηκαν με το Ελληνικό Φεστιβάλ. Το μουσείο λειτουργεί κάθε χρόνο από το 2001 την περίοδο των παραστάσεων του Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Ζωγραφικά και Γλυπτική στην Τήνο Έργα του γλύπτη Αριστείδη Πατσόγλου αλλά και του ζωγράφου Χουάν Κάρλος Βαλένθια, παρουσιάζει η αίθουσα τέχνης Φούρνος, στον Πύργο της Τήνου. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το αξιόλογο έργο τους.

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Λονδίνο

Τέχνη του δρόμου στη βρετανι-κή πρωτεύουσαΗ ομαδική έκθεση, που προβάλλει έργα καλλιτεχνών στην εξωτερική όψη της η Tate Modern, είναι μια ακόμα προσπά-θεια να φθάσει το εικαστικό γεγονός στο πλήθος και χωρίς αμοιβή.

Η γνωστή γκαλερί του Λονδίνου παρέδωσε τις ό-ψεις του κτιρίου σε πέντε καλλιτέχνες τον Blu από την Μπολόνια, την κολεκτί-βα Faile από τη Νέα Υόρκη, τον JR από το Παρίσι, τον Nunca & Os Ceneos από το Σάο Πάολο και τον Sixeart από τη Βαρκελώνη και τους προέτρεψε να δη-μιουργήσουν graffiti δικής τους επιλογής και φαντασίας.

Η ιδέα έχει αποδοχή από τη μεριά του κοινού και θα διαρκέσει έως τις 25 Αυγούστου.

20 σχόλια:

eirini είπε...

Καλημέρα! Καλό σαββατοκύριακο να έχουμε παρέα με την ωραία μουσική σας!

neni είπε...

Την καλημέρα μου!!!

Kostas είπε...

Kalimeres kai apo emas, edo sto studio kanoyme moysiks epiloges. Kala na pernate

neni είπε...

Καλημέρα!
Ας είναι μια Κυριακή γεμάτη μουσική!


Χαμόγελα::

MARIOS είπε...

Καλημέρα Neni
Με μουσική πάντα.Η καλύτερη παρέα.
Μας κάνει να χαμογελάμε και να βλέπουμε τη ζωή πιο ωραία.

eirini είπε...

Καλή εβδομάδα παιδιά! Σήμερα είμαι όλη μέρα σπίτι και σας ακούω!!

Kostas είπε...

fortose battaries gia to xeimona,....

neni είπε...

Κρατήστε μου συντροφιά απόψε!Νομίζω μου είναι αναγκαία η παρέα σας!

Kostas είπε...

XXXmmmm, pistevo ola na einai ok....Be Cooll

"ζαχαρούλα.." είπε...

καλησπέρα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

φιλιά πολλά!!!!

Kostas είπε...

allooooo. eimaste ok? diakopes??

"ζαχαρούλα.." είπε...

Μάριε... χρόνια πολλά και καλά. σου εύχομαι!!!! υγεία, γέλιο και ταξίδια..

φιλάκια!!!

MARIOS είπε...

Ζαχαρούλα,σ'ευχαριστώ πολύ.
Πιστεύω φέτος το φθινόπωρο να κάνω ταξιδάκια.
Γιατί ουτε φέτος το καλοκαίρι κατάφερα να φύγω.

eirini είπε...

Μάριε Χρόνια Πολλά!!! Σου εύχομαι να είσαι πάντα γερός και ευτυχισμένος!!! Να περνάς πάντα καλά με όσους αγαπάς! Φιλάκια!!!

faraona είπε...

Mαριε χρονια πολλα ,καλα κι ευτυχισμενα!

τα φιλια μου

MARIOS είπε...

eirini, faraona
Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.

αχτίδα είπε...

Μάριε ασυγχώρητα καθυστερημένη σκέφτηκα οτι γιορτάζεις κι εσύ! ντροπή μου, χρόνια σου πολλά αγόρι μου ,εύχομαι τα καλύτερα για σένα και το ράδιο που γεμίζει με τη μουσική του τις σελίδες μου.Χαιρετισμούς και στον Κώστα!

MARIOS είπε...

Αχτίδα
Σευχαριστώ για τις ευχές σου.
Σημασία έχει ότι με σκέφτηκες.
Οσο για το ράδιο πάμε κάθε μέρα καλύτερα.
Και εμείς ευχαριστούμε όλα τα Blog που μας δείξατε την αγάπη σας και καταλάβατε την αγάπη μας και την "τρέλα" μας για την μουσική.

neni είπε...

Χρόνια πολλά Μάριε και από μένα έστω και καθυστερημένα (χθες δεν μπήκα καθόλου μόνο λίγο το βράδυ αλλά δεν άφησα κανένα σχόλιο πουθενά).
Εύχομαι όλες οι επιθυμίες σου να γίνουν πραγματικότητα και να βρεις αυτό που ψάχνεις.
Ο δρόμος μου σε περιμένει έχεις καιρό να κάνεις βόλτα μαζί μου και περιμένω και μια απάντηση!

Φιλιά πολλά

MARIOS είπε...

neni
Ευχαριστώ για τις ευχές.
Πολλές ώρες με τη μουσική στο ράδιο γιαυτό και δεν ήρθα για βόλτα.
Φιλιά πολλά